Menu

Repräsentationen der Schuld

0 Comments

[hu]

Az elmúlt két évhez hasonlóan, 2016-os évet is egy interdiszciplináris workshoppal és vitafórummal köszöntjük, melynek témája ezúttal – az erőszak (2014) és a szégyen (2015) reprezentációinak vizsgálatát követően – a bűn és bűntudat.

A bűn egy olyan ősi kategória, amely vallási, filozófiai – etikai és jogi szempontból különböző hangsúlyokat kap.
A bűn kérdése tudományterületi besorolástól függetlenül egy sor problémával szembesít, melyeknek térben és időben folyamatosan változnak a kontextusai. A bűn típusainak megkülönböztetésén túl külön kihívást jelent a bűn elbeszélhetőségének, nyelvi vagy más médiumokban történő ábrázolásának, illetve ábrázolhatóságának kérdése.

A workshop keretei között a témában rejlő lehetőségek és nehézségek megvitatását tűztük ki elsődleges célként. Különböző tudományterületekről (irodalom- és kultúratudomány, politológia, teológia, szociológia, pszichológia, jogtudomány) hallhatunk vitaindító előadásokat a bűn témájában, és a közönségnek is alkalma nyílik bekapcsolódni a beszélgetésekbe.

06bunbeeses

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2016. február 12-én a DE Főépület 133/2-es termébe! A részvétel díjtalan. Az előadások magyar nyelven hangzanak el.

[/hu]

[de]

Ähnlich wie in den vergangenen zwei Jahren fängt bei uns das neue Jahr mit einem interdisziplinären Workshop und Diskussionsforum an, nach der Repräsentation der Gewalt (2014) bzw. der Scham (2015) wird dieses Mal das Thema Schuld und Schuldgefühl unter die Lupe genommen.

Schuld ist eine uralte Kategorie, deren Akzent sich verschieben kann abhängig davon, ob sie aus religiöser, philosophisch-ethnischer oder juristischer Sicht untersucht wird.

Es stellt sich eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit den Fragestellungen der Scham, die sich räumlich und zeitlich ständig ändern. Neben der Typisierung der Scham bedeutet eine Herausforderung  die Frage der Erzählbarkeit und die der Darstellung bzw. der Darstellbarkeit durch die Sprache sowie andere Medien.

Ziel des Workshops ist eine Diskussion über Möglichkeiten und Schwierigkeiten des Themas. Es werden ungarischsprachige Vorträge aus verschiedenen Disziplinen gehalten, wie Literatur- und Kulturwissenschaft, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie, Theologie und Jura. Jeder Sektion folgt auch eine Diskussion, wo Sie auch gerne Ihre Bemerkungen äußern und Fragen stellen können.

06bunbeeses

Wir freuen uns auf Ihr Kommen am 12. 02. 2016 im Raum 133/2 im Hauptgebäude der UD.

[/de]

bűn program