A nyelvvizsgák felépítése

További információk a budapesti Osztrák Intézet honlapján vagy a nyelvvizsga osztrák oldalán, itt.

  • ÖSD ZERTIFIKAT B1 (alapfok)

A Zertifikat B1 nyelvvizsga a vizsgázók önálló nyelvhasználatát méri. Témája a mindennapi élet és munka, a személyes érdeklődés és tapasztalatok. A vizsga modulonként is letehető. A vizsga két verzióban elérhető: Zertifikat B1 felnőtteknek (16 év felett) és fiataloknak (12-16 év). A vizsga az ÖSD, Goethe Intézet és a Freiburgi Egyetem (Svájc) Oktató és Kutatóközpontjának közös fejlesztése és 2013 óta az ÖSD- és Goethe- vizsgahelyeken világszerte letehető.
Lesen Modul – 65 perc (Szövegértés)
Blog-bejegyzések, e-mailek, újságcikkek, hirdetések és írásos útmutatók olvasása után a vizsgázónak a főbb információkat kell kiemelnie a szövegből, vagy fontos részleteket, álláspontokat, véleményeket kell feldolgoznia a szöveg segítségével.
Hören Modul – 40 perc (Hallott szövegértés)
Rádióközleményt, rövid előadást, informális beszélgetést vagy vitát hallanak a vizsgázók. Ezzel kapcsoltban igaz-hamis kérdésekre kell válaszolniuk.
Schreiben Modul – 60 perc (Íráskészség)
A vizsgázóknak a feladatban megadott kritériumok alapján kell levelet írniuk és egy fórumhozzászólásban a véleményüket kifejezniük egy meghatározott témában.
Sprechen Modul – 15 perc (Beszédkészség)
Beszélgetőpartnerükkel a vizsgázók egy mindennapi témáról társalognak, megválaszolják a partner kérdéseit és reagálnak megnyilvánulásaira. A vizsgázóknak egy mindennapi témáról kell beszélniük és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatói kérdéseket megválaszolniuk.

Vizsgarész maximum pontszám minimum pontszám
Lesen Modul 100 60
Hören Modul 100 60
Schreiben Modul 100 60
Sprechen Modul 100 60
Összesen 400 240
Vizsgarész
maximum pontszám
minimum pontszám
Lesen Modul
100
60
Hören Modul
100
60
Schreiben Modul
100
60
Sprechen Modul
100
60
Összesen
400
240
– See more at: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/b1-zertifikat-vizsga/#sthash.aRfzA8Fc.dpuf
A Zertifikat B1 nyelvvizsga a vizsgázók önálló nyelvhasználatát méri. Témája a mindennapi élet és munka, a személyes érdeklődés és tapasztalatok. A vizsga modulonként is letehető. A vizsga két verzióban elérhető: Zertifikat B1 felnőtteknek (16 év felett) és fiataloknak (12-16 év).
A vizsga az ÖSD, Goethe Intézet és a Freiburgi Egyetem (Svájc) Oktató és Kutatóközpontjának közös fejlesztése és 2013 óta az ÖSD- és Goethe- vizsgahelyeken világszerte letehető. – See more at: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/b1-zertifikat-vizsga/#sthash.aRfzA8Fc.dpuf
A Zertifikat B1 nyelvvizsga a vizsgázók önálló nyelvhasználatát méri. Témája a mindennapi élet és munka, a személyes érdeklődés és tapasztalatok. A vizsga modulonként is letehető. A vizsga két verzióban elérhető: Zertifikat B1 felnőtteknek (16 év felett) és fiataloknak (12-16 év).
A vizsga az ÖSD, Goethe Intézet és a Freiburgi Egyetem (Svájc) Oktató és Kutatóközpontjának közös fejlesztése és 2013 óta az ÖSD- és Goethe- vizsgahelyeken világszerte letehető. – See more at: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/b1-zertifikat-vizsga/#sthash.aRfzA8Fc.dpuf
A Zertifikat B1 nyelvvizsga a vizsgázók önálló nyelvhasználatát méri. Témája a mindennapi élet és munka, a személyes érdeklődés és tapasztalatok. A vizsga modulonként is letehető. A vizsga két verzióban elérhető: Zertifikat B1 felnőtteknek (16 év felett) és fiataloknak (12-16 év).
A vizsga az ÖSD, Goethe Intézet és a Freiburgi Egyetem (Svájc) Oktató és Kutatóközpontjának közös fejlesztése és 2013 óta az ÖSD- és Goethe- vizsgahelyeken világszerte letehető. – See more at: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/b1-zertifikat-vizsga/#sthash.aRfzA8Fc.dpuf
  • ÖSD ZERTIFIKAT B2 (középfok)

A Mittelstufe B2 vizsga során a vizsgázóknak témák széles skáláját kell tudniuk feldolgozni, az ezekhez kapcsolódó véleményüket spontán módon és folyékonyan megfogalmazni. A vizsgázónak úgy kell tudniuk megértetni magukat, hogy mondanivalójukat akár anyanyelvi beszélők is megértsék, ill. az anyanyelvi beszélőkkel való társalgás megvalósítható legyen. A feldolgozandó szövegek lehetnek mindennapi témákról szóló- vagy (fél)hivatalos, ill. részben szakmai jellegűek.
Leseverstehen – 90 perc (Szövegértés)
A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, feleletválasztó, nyelvi teszt.
Hörverstehen – 30 perc (Hallott szövegértés)
A vizsgázók egy rövid beszélgetést és egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szövegekkel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.
Schreiben – 90 perc (Íráskészség)
A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.
Sprechen – 15-20 perc (Beszédkészség)
A szóbeli vizsga három részből áll: bemutatkozó beszélgetés, képleírás (a vizsgázó a vizsgán egy képet választ és arról szabadon beszél), érvelés megadott témában.
2017. márciusától érvényes tartalmi változás:
1. 5 téma közül kell valamelyikről beszélni a vizsgáztatóval (nyelvtanulás, munka, sport, média, olvasás). A korábbi (várost bemutató) témanem lesz, de az alaphelyzet továbbra is az utazás.
2. A képek alatt rövid szöveg lesz – ezzel a beszélgetés témája adott, arról kell beszélni.
3. A vizsgázó nem választhat többet álláspontot, hanem a feladatlap adja meg, hogy melyik vélemény mellett kell érvelnie!
Új mintafeladatsort itt talál!
Pontszámítási változások:
2017. márciustól változtak továbbá a minimális pontszámok a B2-es vizsgán. Ahhoz, hogy egy vizsgázó sikeres vizsgát tegyen és a Magyarországon akkreditált vizsgáról bizonyítványt is kapjon, minden készségre vonatkozóan el kell, hogy érje a 40%-os ponthatárt.
Olvasott szövegértés minimum 8 pont, hallott szövegértés minimum 8 pont, íráskészség minimum 12 pont elérése szüksége ahhoz, hogy magyar, államilag elismert bizonyítványt szerezhessen a vizsgázó. A nemzetközi bizonyítvány megszerzésének feltételei változatlanok.

Vizsgarész maximum pontszám minimum pontszám
Leseverstehen 20 7
Hörverstehen 20 7
Schreiben 30 10
Írásbeli vizsga egésze 70 42
Sprechen 30 18
Összesen 100 60
  • ÖSD ZERTIFIKAT C1 (felsőfok)

A vizsgázóknak a mindennapi, ill. nyilvános/társadalmi élettel kapcsolatos témákban is állást kell tudniuk foglalni és komplex összefüggésekben kommunikálni.
Leseverstehen – 90 perc (Szövegértés)
A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, szöveg helyes tagolásának meghatározása, nyelvi teszt.
Hörverstehen – 30 perc (Hallott szövegértés)
A vizsgázók egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezzel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szöveggel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.
Schreiben – 90 perc (Íráskészség)
A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.
Sprechen – 15-20 perc (Beszédkészség)
A szóbeli vizsga három részből áll: bemutatkozó beszélgetés, érvelés megadott témában, rövid kiselőadás megadott szempontok alapján és adott témában.

Vizsgarész maximum pontszám minimum pontszám
Leseverstehen 20 10
Hörverstehen 20 10
Schreiben 30
  1. feladat 7 pont
  2. feladat 7 pont

összesen 15 pont

Írásbeli vizsga egésze 70 42
Sprechen 30 18
Összesen 100 60