Egyesület

A Debreceni Német Kulturális Fórumot a 2004-ben alapított Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület hozta létre.
Az egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2871. szám alatt társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette (a végzés száma: Tpk. 62.871/2004/4.).
Az egyesület 2004. december 29. óta közhasznú (a végzés száma Tpk. 62.871/2004/6.).
Az egyesület neve a 2011. május 19-én tartott közgyűlés óta Debreceni Német Kulturális Fórum (a névváltoztatást bejegyző bírósági végzés száma Tpk. 62.871/2004/10.).
Elnök: Dr. Horváth Andrea
Alelnök: Dr. Kocsány Piroska
Titkár: Dr. Kricsfalusi Beatrix
Pénztáros: Dr. Iványi Zsuzsanna
Elnökségi tag: Dr. Grunda Marcell
Kulturális projektmenedzser: Gert Loosen
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 18568868-2-09
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-23053023
Nemzetközi bankszámlaszám: HU39 1160 0006 0000 0000 2305 3023 (Swift kód: GIBAHUHB)
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Az Alapszabály letöltése
A belépési nyilatkozat letöltése